Tag Archives: TIỀN LƯƠNG BỊ TRỪ NHỮNG KHOẢN NÀO KHI LÀM VIỆC TẠI NHẬT

CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ VÀO TIỀN LƯƠNG CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Thông tin cũ nhưng có thể một số bạn mới tìm hiểu để đi XKLĐ Nhật lại chưa biết nên hôm nay Ad chia sẻ cùng các bạn về các khoản bị khấu trừ vào tiền lương cơ bản.   Khi các bạn được tư vấn đơn hàng nào đó, trong đó có phần lương

All in one
Liên Hệ