Tag Archives: thời hạn lưu trú kỹ sư tại Nhật

THỜI HẠN LƯU TRÚ VISA KỸ SƯ TẠI NHẬT BẢN

1. Thời hạn lưu trú của visa kỹ sư Các loại visa đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thông thường sẽ có thời hạn trung bình từ 1-3 năm (hiện nay đã được tăng lên tối đa 5 năm). Tuy nhiên, đối với visa kỹ sư thì thời gian lưu trú của bạn là

All in one
Liên Hệ