Tag Archives: CÁCH TRA CỨU CÔNG TY XUẤT KHẨU Lao động được cấp phép

CÁCH KHÔNG BỊ “SẬP BẪY” BỞI CÁC ĐỐI TƯỢNG CÒ MỒI TRONG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Trên thực tế, nhiều lao động thường dễ bị sập bẫy bởi các đối tượng “cò mồi”. Để ngăn ngừa những rủi ro, tổn thất cho người lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi quyết định đi

All in one
Liên Hệ