• Đơn hàng thi trực tiếp, miên phí chỗ ở, hỗ trợ học nghề trước khi thi tuyển
  • số lượng lấy nhiều, bay sau khi trúng tuyển từ 3 – 4 tháng
  • không phải học, cọc 2t khi tham dự thi tuyển,  trúng tuyển nộp hs và 10t cọc. khi ra CODE mới phải nộp tiếp
  • không cọc trống chốn,,,.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên Hệ