Category Archives: Trung tâm đào tạo

Hệ thống trường đào tạo nghề Vitech

Với hệ thống trường đào tạo nghề, VITECH.,JSC  luôn luôn sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nguồn lao động trong mọi lĩnh vực theo yêu cầu của nhà tuyển dụng nước ngoài. Công tác đào tạo được tiến hành dưới sự giám sát trực tiếp của VITECH.,JSC hoặc các đào tạo tại các trung tâm,

All in one
Liên Hệ