Tag Archives: TÍN HIỆU CÓ THỂ ĐỒNG YÊN TĂNG GIÁ VÀO CUỐI NĂM NAY

TÍN HIỆU CÓ THỂ ĐỒNG YÊN TĂNG GIÁ VÀO CUỐI NĂM NAY

“Chúng tôi đã chuẩn bị để thực hiện các hành động cần thiết trên thị trường hối đoái.” Bộ trưởng Tài chính Kanda đã tuyên bố rõ ràng điều này với các phóng viên vào ngày 8 tháng 9, sau cuộc thảo luận ba bên giữa Bộ Tài chính , Cơ quan Dịch vụ Tài

All in one
Liên Hệ