Tag Archives: laco

THÔNG TIN TỔNG QUAN

ĐẤT NƯỚC/LÃNH THỔ – ROMANIA Thông tin cơ bản Tên đầy đủ Romania Vị trí địa lý  Nằm tại Nam Âu, giáp với Biển Đen, giữa Ucraina và Bungari Diện tích Km2 237,500 Tài nguyên thiên nhiên  Dầu lửa (trữ lượng đang giảm), than đá, khí tự nhiên, gỗ, sắt thép, đất trồng trọt Dân

All in one
Liên Hệ