Tag Archives: GIÀ HÓA DÂN SỐ Ở VIỆT NAM

BẠN ĐÃ VÀ ĐANG CHUẨN BỊ GÌ KHI VỀ GIÀ???

Theo Tổng cục Thống kê dự báo, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già, kéo dài trong 28 năm (2026-2054), tương ứng với tỷ trọng dân số từ 65 tuổi chiếm từ 10,2% đến 19,9%. Sau đó là thời kỳ cơ cấu dân số rất già (2055-2069), tương ứng tỷ trọng dân

All in one
Liên Hệ