Tag Archives: ĐIỀU KIỆN ĐỂ LẤY TIỀN NENKIN

TIỀN NENKIN LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH TÍNH TIỀN NENKIN

1.Khái niệm Tiền Nenkin Những năm gần đây, số lượng người Việt Nam sang làm việc ở Nhật Bản tăng lên đáng kể. Trong thời gian làm việc người lao động phải đóng tiền bảo hiểm theo luật lao động của Nhật. Nenkin là tiền bảo hiểm lương hưu, việc đóng khoản tiền này là

All in one
Liên Hệ