Tag Archives: Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần cung ứng Nhân lực Việt Nhật Vitech.

Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần cung ứng Nhân lực Việt Nhật Vitech.,jsc tới thăm Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung Ương II

Sáng ngày 30/09/2022, Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần cung ứng Nhân lực Việt Nhật Vitech.,jsc tới thăm Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung Ương II và trao tặng 07 suất học bổng cho 07 sinh viên tốt nghiệp với thành tích suất sắc nhất trong ngày lễ tốt nghiệp của các

All in one
Liên Hệ