CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LACO

Đưa tu nghiệp sinh đi học tập và làm việc tại Nhật Bản trước tiên phải xuất phát từ chữ “tâm”, mọi hoạt động, suy nghĩ của Vitech phải mang đậm tính nhân bản và nỗ lực không ngừng nhằm mang lại sự giúp đỡ, hỗ trợ tốt nhất cho người lao động với khát vọng mở ra một tương lai mới tốt đẹp hơn cho các bạn trẻ Việt Nam, cũng như mang lại sự yên tâm cao nhất cho các Hiệp hội; Xí nghiệp; Công ty tuyển dụng Nhật Bản.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn Phòng: 445 Điện Biên Phủ, Phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Số điện thoại0977992998
Mail: infor@lacojsc.com
Website: lacojsc.com